За нас


Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров"

Професионална гимназия по селско стопанство "Н. Пушкаров" - град Попово е училище с почти шестесетгодишна традиция в областта на професионалното образование и обучение. В настоящия момент в ПГСС "Н.Пушкаров" се обучават 400 ученици, а преподавателският и обслужващ състав е 60 човека. Училището разполага със собствена земя в размер на 700 декара, която обработва, със собствена ферма, аграрен участък и машинно - тракторен парк с автосервиз.