Дейности

 

Конференция

Конференция за информиране на потенциалните ползватели (постер във фоайето на училището с подробна информация, обява в училищния сайт и фейсбук страницата на училището, провеждане на родителска среща за разяснение на целта и дейностите по проекта) .

Избор на бенефициенти

Проектът е насочен към усвояване на знания и умения в областта на агробизнеса чрез практика в приемаща институция от Италия на 20 (двадесет) ученици- ползватели (лица, преминаващи първоначално професионално обучение) ученици от 9, 10 и 11 клас на ПГСС "Н. Пушкаров" гр. Попово. Учениците се обучават по професиите "Техник-растениевъд", "Икономист", "Техник на селскостопанска техника" и "Организатор на туристическа агентска дейност".

 

 

Класиране

Списък на бенефициентите:

№ Име, презиме и фамилия Клас Общо точки

1. Мартина Антонова Тодорова-10г-129,78

2. Михаела Иванова Христова-11б-129.52

3. Димитър Илиев Боянов-11в-129,26

4. Борис Радославов Марков-11в-126,9

5. Тодор Атанасов Тодоров-11а-125,86

6. Ибрахим Хасанов Ибрямов-11в-125,28

7. Симона Василева Рашкова-9г-125,13

8.  Богомила Илиянова Георгиева-11б-123,45

9.Айджан Ибрямова Салимова-10б-122,64

10.Радослав Иванов Петров-11а-122,33

11.Нуран Нурханов Нуриев-9г-119,16

12. Владимир Пламенов Димитров-10в-118,79

13. Аслъ Мустафова Гужерова-10б-117,39

14.Иван Пламенов Пантелеймонов-11в-117,17

15. Георги Петров Петров-10а-115,39

16.Дейвид Даринов Димитров-11а-113,28

17. Боряна Веселинова Недкова-10г-111,59

18.Деян Генчев Стойчев-11а-109,64

19.Димитър Искренов Илиев-10в-106,33

20.Галена Александрова Йорданова-9г-105,69


Резерви

  1.Цветомир Росенов Коев-9а-101,31

  2.Петя Евгениева Русева-9г-100,73

  Започване на практиката

  Патрис ни показа част от голямата ферма, която поддържат с Александра и малкия Давид. 

  Посетихме фермата на Марко, намираща се на другия хълм и разбрахме, че той отглежда крави, произвежда зехтин и вино и др. Той е един предприемчив млад човек.

  След настаняване в биофермата последва първата разходка за осъществяване на културната програма-посещение на Сполето, град , намиращ се в област Умбрия, част от световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Изкачихме се до крепостта, бивша папска резиденция, а след това направихме обиколка на стария град.

  Теоретични часове

  Времето е лошо и затова все още не е подходящо за работа навън. Докато изчакваме да се оправи преминават уроците по теория на Патрис (Предприемачество) и Александра (Културна подготовка и италиански език). 

  Практически дейности

  В момента не вали, така че започнахме с част от дейностите. Част от техниката и инвентара са прибрани за зимата с помощта на момчетата от групата под ръководството на Патрис, а момичетата почистиха основно кухнята, столовата и склада за храна. Няколко младежи помагаха на Александра за опалването на пещта, в която се пече биохлябът. Почистихме и новата къща. 

  Практически дейности

  1. Бране на маслини.

  2. Производство на зехтин.

  3. Производство на биохляб.

  4. Производство на биобрашно.

  5. Прибиране на земеделската техника за зимния период.

  6. Изчисляване на приходи и разходи от производството на биохляб.

  7. Хранене на животните във фермата.

  8. Настаняване и обслужване на агротуристи.