За контакти

Попово, 7800

ул.Раковска №1

Работно време

От понеделник до петък от 8.00 до 17.00

0608-4-65-51

ntsonewa@abv.bg